Original Research

Die faktore gemeenskaplik aan die selfondersoekvraelys van Holland en die nuwe Suid-Afrikaanse beroepsbelangstellingsvraelys

C. Swanevelder, J. M. Schepers
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 18, No 3 | a545 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v18i3.545 | © 1992 C. Swanevelder, J. M. Schepers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 19 June 1992 | Published: 20 June 1992

About the author(s)

C. Swanevelder,, South Africa
J. M. Schepers, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (4MB)

Abstract

The factors common to the Self Directed Search of Holland (SDS) and the new South African Vocational Interest Inventory (SAVII). The new South African Vocational Interest Inventory was locally developed with the purpose to create a single vocational interest inventory for all population groups in the RSA. In this study the common factors underlying the SDS and the SAVII were determined with the aid of interbattery factor analysis. The results indicate that there are six common factors underlying the two instruments for both the standard nine boys and girls, and that these factors agree with the six factors built into the SDS by Holland.

Opsomming
Die nuwe Suid-Afrikaanse Beroepsbelangstellingsvraelys (SABBV) is plaaslik ontwikkel met die doel om 'n enkele beroepsbelangstellingsvraelys vir alle bevolkingsgroepe binne die RSA, daar te stel. In hierdie studie is daar ondersoek ingestel na die gemeenskaplike faktore onderliggend aan die SABBV en die Selfondersoekvraelys (SOV) van Holland met behulp van 'n interbatteryfaktorontleding. Daar is bevind dat daar ses gemeenskaplike faktore onderliggend aan die twee instrumente is vir sowel standerd nege seuns as dogters, en dat hierdie faktore ooreenstem met die ses faktore wat deur Holland in die SOV ingebou is.


Keywords

Selfondersoekvraelys; Beroepsbelangstellingsvraelys

Metrics

Total abstract views: 5068
Total article views: 3751


Crossref Citations

No related citations found.