Original Research

Towards the standardization of an instrument for the evaluation of training

C. J. H. Blignaut
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 19, No 1 | a550 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v19i1.550 | © 1993 C. J. H. Blignaut | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 19 June 1993 | Published: 20 June 1993

About the author(s)

C. J. H. Blignaut, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (3MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

A review of the literature indicates that most evaluations of the effectiveness of training are performed at the reaction level of Kirkpatrick's model. Although the model is generally accepted, evaluation at the reaction level of the model is not. The present study is aimed at resolving this paradox. In particular it is argued that the incongruous results originate from inadequate instruments. The instrument developed in this study, is based on the principles of perception and learning and was found to be psychometrically sound for application in research and practical settings.

Opsomming
'n Oorsig van die literatuur toon dat die evaluering van opleiding meestal op die reaksievlak van Kirkpatrick se model gedoen word. Alhoewel die model oor die algemeen aanvaar word, is dit nie die geval met evaluasies op die reaksievlak van die model nie. Die studie is daarop gerig om die paradoks uit te skakel. In besonder is daar geredeneer dat genoemde onversoenbaarheid aan ontoereikende meetinstrumente toegeskryf kan word. Die instrument wat in die studie ontwikkel is, is op die beginsels van waarneming en leer gebaseer en blyk psigometries aanneemlik te wees vir gebruik in navorsings- en praktiese omstandighede.


Keywords

Evaluation of training

Metrics

Total abstract views: 2680
Total article views: 2557


Crossref Citations

No related citations found.