Original Research

Die betroubaarheid van saamgestelde tellings

J. M. Schepers
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 19, No 3 | a559 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v19i3.559 | © 1993 J. M. Schepers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 June 1993 | Published: 20 June 1993

About the author(s)

J. M. Schepers, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (2MB)

Abstract

The reliability of composite scores. A formula for estimating the reliability of composite scores is developed on the basis of the formal definition of reliability. This formula is less restricting than Cronbach's alpha coefficient and Spearman and Brown's prophecy formula. It is similar to Mosier's Formula 18, but uses less information. The application of the formula is illustrated with real data.

Opsomming
'n Formule om die betroubaarheid van saamgestelde tellings te beraam, is aan die hand van die formele definisie van betroubaarheid ontwikkel. Hierdie formule is minder beperkend as Cronbach se alfa-koeffisient en Spearman en Brown se vooruitskattingsformule. Dit stem ooreen met Mosier se Formule 18, dog gebruik minder inligting. Die toepassing van die formule word aan die hand van werklike toetsdata geillustreer.


Keywords

Saamgestelde tellings

Metrics

Total abstract views: 3831
Total article views: 2818


Crossref Citations

No related citations found.