Original Research

A facet model for the organisational decision making orientation of midlevel managers

J. J. Wheeler
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 19, No 3 | a562 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v19i3.562 | © 1993 J. J. Wheeler | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 June 1993 | Published: 20 June 1993

About the author(s)

J. J. Wheeler,, South Africa

Full Text:

PDF (3MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

A two-dimensional facet model was postulated for organisational decision making and successfully tested by means of the smallest space analysis technique on managers in a financial organisation. The results are discussed in terms of the changing managerial environment in the financial world and a suggestion on managerial development is made.

Opsomming
'n Twee-dimensionele faset model is vir organisatoriese besluitneming gepostuleer en suksesvol op bestuurders in 'n finansiele onderneming getoets deur middel van die kleinste ruimtelike ontledingstegniek. Die resultate is bespreek in terme van die veranderende bestuursomgewing in die finansiele sektor en 'n voorstel wat op bestuursontwikkeling betrekking het, is gemaak.


Keywords

Decision making; Midlevel managers

Metrics

Total abstract views: 2175
Total article views: 2592


Crossref Citations

No related citations found.