Original Research

Kognitiewe en persoonlikheidskorrelate van aandaggewing

S. J. Vos, J. M. Schepers
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 19, No 3 | a563 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v19i3.563 | © 1993 S. J. Vos, J. M. Schepers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 June 1993 | Published: 20 June 1993

About the author(s)

S. J. Vos, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
J. M. Schepers, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (5MB)

Abstract

Cognitive and personality correlates of attention. The principal aim of the study was to determine the cognitive and personality correlates of attention. Two contrasting groups were formed on the basis of scores from a self report inventory of attention. These two groups were compared in terms of the NSAG, the SAT, the 16PF and the JPQ. With the aid of the Hotelling T2 it was found that the vectors of means scores of the two contrasting groups differed statistically significantly from one another in respect of both the cognitive and personality variables.

Opsomming
Die hoofdoel van die studie was om die persoonlikheids- en kognitiewe korrelate van aandaggewing vas te stel. Twee kontrasterende groepe is saamgestel aan die hand van tellings op 'n selfverslaggewende vraelys oor aandaggewing. Hierdie twee groepe is met mekaar vergelyk ten opsigte van die NSAG, die SAT, die 16PF, en die JPV. Met behulp van Hotelling se T'toets is vasgestel dat die vektore van gemiddeldes van die twee groepe statistics beduidend van mekaar verskil ten opsigte van sowel die kognitiewe as die persoonlikheidsmetings.


Keywords

Kognitiewe; Persoonlikheidskorrelate; Aandaggewing

Metrics

Total abstract views: 3559
Total article views: 3178


Crossref Citations

No related citations found.