Original Research

Bestuursetiek in bestuursopleiding: Retoriek of realiteit

S. Kruger
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 19, No 3 | a564 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v19i3.564 | © 1993 S. Kruger | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 June 1993 | Published: 20 June 1993

About the author(s)

S. Kruger, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (5MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Business ethics in business training: Oratory or the actuality. This article is the culmination of an in-depth literature study. On the one hand an attempt is made to incorporate the views of different authors, while on the other hand an attempt is made to take part in the debate which is initiated by the current renewal of interest in the subject Business Ethics. Within this framework attention is paid to the question of whether business ethics can be taught and if so, to what extent it's influence will be felt. Secondly, an insight into the teaching of business ethics in the future is provided. Within this context the approach to the teaching, the content, the role of the student and the responsibility of the educator in particular are addressed.

Opsomming
Hierdie artikel is die resultaat van 'n indringende literatuurstudie. Daar word gepoog om enersyds verskillende skrywers se standpunte saam te vat, maar andersyds ook kritiese kommentaar te lower en deel te neem aan die debat wat deur die huidige opiewing in die belangstelling in Bestuursetiek bestaan. Binne die raamwerk sal aandag aan die volgende geskenk word: Die beantwoording van die vraag of Bestuursetiek onderrig kan word en indien wel die trefwydte daarvan. Tweedens 'n toekomsblik op die onderrig van Bestuursetiek. Binne die konteks word die benadering tot die onderrig/ die inhoud en die rol van die student en die verantwoordelikheid van die dosent bekvk.


Keywords

Bestuursetiek; bestuursopleiding

Metrics

Total abstract views: 2286
Total article views: 2933


Crossref Citations

No related citations found.