Original Research

Australian and South African perspectives on the implementation of flexible work practices (Fwp): an exploratory study

Aletta Odendaal, Gert Roodt
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 28, No 3 | a57 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v28i3.57 | © 2002 Aletta Odendaal, Gert Roodt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 23 October 2002 | Published: 23 October 2002

About the author(s)

Aletta Odendaal, Technikon SA
Gert Roodt, Rand Afrikaans University

Full Text:

PDF (127KB)

Abstract

The purpose of this study was to identify examples of good and innovative practices of Flexible Work Practices to benchmark against and then to use the information to develop strategies of implementation that will assist South African organisations to emulate their success. One hundred-and-twenty (120) individuals, representing different stakeholder groups were requested to complete a questionnaire, based on an Australian study. Comparative findings of both countries strongly confirmed variables that are positively associated with the adoption and successful implementation of Flexible Work Practices (FWP).

Opsomming
Die doel van hierdie studie was om voorbeelde van goeie en innoverende gebruike van Buigsame Werkspraktyke te identifiseer ten einde daarteen te kan vergelyk, en dan om hierdie inligting te gebruik ten einde implementeringstrategieë te ontwikkel wat Suid Afrikaanse maatskappye kan gebruik om sukses na te volg. Honderd en twintig (120) individue, wat verskillende belangegroepe verteenwoordig, is genader om ‘n vraelys, gebaseer op ‘n Australiese studie, te voltooi. Vergelykende bevindinge van beide lande bevestig veranderlikes wat positief geassosieer word met die aanvaarding en suksesvolle implementering van Buigsame Werkspraktyke (BWP).


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 4173
Total article views: 4527

 

Crossref Citations

1. Flexitime as a mechanism to reduce employee stress
Alice Karyabwite, Patsy Govender
Corporate Ownership and Control  vol: 9  issue: 1  first page: 648  year: 2011  
doi: 10.22495/cocv9i1c6art8