Original Research

Die persoonlikheidseienskappe en bestuurspotensiaal van bestuursgemotiveerde persone

A. S. Engelbrecht
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 20, No 3 | a575 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v20i3.575 | © 1994 A. S. Engelbrecht | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 June 1994 | Published: 20 June 1994

About the author(s)

A. S. Engelbrecht, Universiteit van Stellenbosch, South Africa

Full Text:

PDF (4MB)

Abstract

The personality traits and managerial potential of managerial motivated persons: In the ligth of criticisms of the psychometric suitability of existing measures of managerial motivation a new scale, the Managerial Motivation Questionnaire (MMQ), was developed. This was done on the basis of a comprehensive study of the literature on managerial motivation and the role-motivation theory of Miner. The MMQ demonstrated adequate internal consistency. The aim of this study is to clarify the construct validity of the MMQ. Significant and positive correlations were found between managerial motivation, overall managerial potential, and nine managerial dimensions. The construct validity of the MMQ was further supported by correlations between sixteen personality traits and managerial motivation.

Opsomming
In die lig van kritiek teen die psigometriese geskiktheid van bestaande meetinstrumente van bestuursmotivering is 'n nuwe skaal, die Bestuursmotiveringsvraelys (BMV)/ ontwikkel. Dit is gedoen op grond van die konseptuele omiyning van bestuursmotivering en die rolmotiveringsteorie van Miner. Die BMV vertoon toereikende interne konsekwentheid. Die doel van hierdie studie is om die konstrukgeldigheid van die BMV verder op te klaar. Beduidend positiewe korrelasies is tussen bestuursmotivering/ globale bestuurspotensiaal en nege bestuursdimensies gevind. Hierbenewens het die korrelasies tussen sestien persoonlikheidseienskappe en bestuursmotivering verdere ondersteunende bewyse gelewer van die konstrukgeldigheid van die BMV.


Keywords

Persoonlikheidseienskappe; bestuurspotensiaal; bestuursgemotiveerde persone

Metrics

Total abstract views: 4284
Total article views: 2876


Crossref Citations

No related citations found.