Original Research

Die beleweniswêreld van onafhanklike sakemanne

A. C. Gmeiner, M. Poggenpoel
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 20, No 3 | a576 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v20i3.576 | © 1994 A. C. Gmeiner, M. Poggenpoel | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 June 1994 | Published: 20 June 1994

About the author(s)

A. C. Gmeiner, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
M. Poggenpoel, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (5MB)

Abstract

The inner experiences of the independant businessman. In this study the inner experiences of the independant businessman is described and analised. An exploratory, descriptive, qualitative and contextual design was used. Phenomenological semistructured interviews were conducted with a purposively selected sample of fifteen independant businessmen. A literature control was conducted as a reliability measure. The insight gained from this research contributes to a better understanding of the total life experiences of the independant businessman. The results can be operationalised in further research and practice with a view to promoting the mental health of the independant businessman.

Opsomming
In hierdie studie word die beleweniswereld van die onafhanklike sakeman verken en beskryf. 'n Verkennende, beskrywende, kwalitatiewe en kontekstuele ontwerp is gebruik. Fenomenologiese semi-gestruktureerde onderhoude is gevoer met 'n doelgerigte geselekteerde steekproef van vyftien onafhanklike sakemanne. 'n Literatuurkontrolc is uitgevoer as betroubaarhcidsmaatreel. Die insig verkry uit hierdie navorsing dra by tot meer begrip van die totale beleweniswereld van die onafhanklike sakeman. Die resultate kan operasionaliseer word in verdere navorsing sowel as in die praktyk ten einde die geestesgesondheid van die onafhanklike sakeman te bevorder.


Keywords

Beleweniswêreld, onafhanklik; sakemanne

Metrics

Total abstract views: 3437
Total article views: 3414


Crossref Citations

No related citations found.