Original Research

Die tydskrif vir bedryfsielkunde 20 jaar in bedryf

I. Van W Raubenheimer
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 20, No 3 | a579 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v20i3.579 | © 1994 I. Van W Raubenheimer | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 June 1994 | Published: 20 June 1994

About the author(s)

I. Van W Raubenheimer, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (1MB)

Abstract

The Journal of Industrial Psychology: In business for 20 years. Reasons for the establishment and the development of the Journal are presented. Statistics are provided regarding the number of manuscripts received, rejected and published, the designation of first authors, the contents of articles, language distribution, etc. In conclusion a number of factors contributing to the success of the journal are identified i.e. absolute outonomy with respect to editorial policy, financial independency, ideological neutrality regarding points of view expressed in articles, and a hardworking, committed editorial board.

Opsomming
Die redes vir die ontstaan en die ontwikkelingsgeskiedenis van die Tydskrif vir Bedryfsielkunde word geskets. Statistiek met betrekking tot aantal manuskripte ontvang, aantal afgekeur en geplaas, herkoms van hoofouteurs, inhoud van artikels, taalverdeling, en so meer word aangebied. Ten slotte word die volgende sukses faktore geidentifiseer naamlik absolute outonomie wat betref redaksionele beleid, finansiele onafhanklikheid, neutraliteit ten opsigte van ideologiese standpunte en die hardwerkendheid en pligsbesef van redaksielede.


Keywords

Die tydskrif; Bedryfsielkunde; 20 jaar

Metrics

Total abstract views: 4557
Total article views: 3775

 

Crossref Citations

1. Debating the scientific credibility of industrial and organisational psychology: A rebuttal
Llewellyn E. van Zyl, Nina M. Junker
SA Journal of Industrial Psychology  vol: 45  year: 2019  
doi: 10.4102/sajip.v45i0.1766