Original Research

Onderskeiding tussen beroepsrealistiese en -onrealistiese adolessente met behulp van die waardeskaal

R. E. Zeier, H. J. Brand
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 21, No 2 | a587 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v21i2.587 | © 1995 R. E. Zeier, H. J. Brand | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 June 1995 | Published: 20 June 1995

About the author(s)

R. E. Zeier, Universiteit van Stellenbosch, South Africa
H. J. Brand, Universiteit van Stellenbosch, South Africa

Full Text:

PDF (4MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Differentiation between vocational realistic and unrealistic adolescents by means of a value scale. The usefulness of the Value Scale for distinguishing between adolescents with realistic or unrealistic approaches towards vocational choice was studied. A group of std. 10 pupils from a specific secondary school in the Cape Peninsula participated in the study. An evaluation with regard to the degree of realism of vocational decisions was made by three counselling psychologists. Classification of subjects was based on the agreement between their vocational choice, interest profiles, academic performance, intelligence test scores and course prerequisites. A number of variables were identified by discriminant analysis which distinguished significantly between realistic and unrealistic approaches. Value-preferences for realistic adolescents were more homogeneous and were globally interpreted as an intrinsic value pattern while subjects with unrealistic approaches showed a more differentiated pattern.

Opsomming
Die bruikbaarheid van die Waardeskaal vir die onderskeiding tussen beroepsrealistiese en beroepsonrealistiese adolessente is ondersoek deur 'n groep st. 10-leerlinge uit 'n spesifieke hoerskool in die Kaapse Skiereiland by die ondersoek te betrek. 'n Evaluering met betrekking tot realisme van verklaarde loopbaankeuse is deur drie voorligtingsielkundiges gemaak op grond van ooreenstemming tussen verklaarde beroepskeuse, belangstellings, akademiese prestasie, verstandstoetstellings en kursusvoorvereistes. Beduidende verskille met betrekking tot werkwaardes is tussen die groepe met behulp van diskriminant-analise gei'dentifiseer. Die waardevoorkeure van die beroepsrealistiese groep was meer homogeen van aard en kon globaal as intrinsieke waardevoorkeure beskryf word, terwyl die beroepsonrealistiese groep meer gedifferensieerde waardevoorkeurpatrone geopenbaar het.


Keywords

Beroepsrealistiese; onrealistiese adolessente; waardeskaal

Metrics

Total abstract views: 2646
Total article views: 3643


Crossref Citations

No related citations found.