Original Research

Die invloed van reuke op die werksatmosfeer van saalpersoneel binne 'n gespesialiseerde verpleegopset

M. Jacobs, A. L. Barnard
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 22, No 3 | a612 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v22i3.612 | © 1996 M. Jacobs, A. L. Barnard | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 23 June 1996 | Published: 23 June 1996

About the author(s)

M. Jacobs,, South Africa
A. L. Barnard, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, South Africa

Full Text:

PDF (3MB)

Abstract

The influence of odours on the work atmosphere of ward personnel within a specialised healthcare setting. The purpose of the investigation was to determine whether pleasant odours could make a positive contribution to the disposition of ward staff and their experience of the work ambience. A random test method was used to select two samples from a possible four wards. The sixteen men and women were allocated to experimental and control groups at random. The results indicate that odours could make a positive difference to the disposition of workers. No such positive influence was, however, observed with regard to the work ambience.

Opsomming
Die doel van die ondersoek was om vas te stel of aangename reuke die gemoedstoestand en belewenis van die werksatmosfeer van saalpersoneel positief kan beinvloed. Die lotingsmetode is gebruik om uit vier sale, twee ewekansige groepe te selekteer. Die sestien mans en vroue is ewekansig toegedeel aan 'n eksperimentele en kontrolegroep. Die resultate wys dat reuke wel 'n positiewe verskil aan die gemoedstoestand van 'n werker kan maak. Geen sodanige positiewe invloed is egter ten opsigte van werksatmosfeer waargeneem nie.


Keywords

Reuke op die werksatmosfeer; Gespesialiseerde verpleegopset

Metrics

Total abstract views: 3425
Total article views: 2659


Crossref Citations

No related citations found.