Original Research

Die kwalitatiewe effek van 'n groepfasiliteringskursus

S. Rorthmann, G. V. D. M. Sieberhagen, F. V. N. Cilliers
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 24, No 3 | a656 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v24i3.656 | © 1998 S. Rorthmann, G. V. D. M. Sieberhagen, F. V. N. Cilliers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 25 June 1998 | Published: 25 June 1998

About the author(s)

S. Rorthmann, PU vir CHO, South Africa
G. V. D. M. Sieberhagen, PU vir CHO, South Africa
F. V. N. Cilliers, UNISA, South Africa

Full Text:

PDF (5MB)

Abstract

The personality profile of a group facilitator is conceptualised as consisting of group knowledge and skills/ interpersonal effectiveness/ and specific personality traits. A group facilitation course directed at the stimulation of this profile was developed. A qualitative evaluation of the course indicates that the course contributes to the ability of the group facilitators to stimulate intra- and intergroup growth/ and that it improves the effectiveness of the groups that they facilitated. It may contribute to the success of community policing and participative management if more facilitators could participate in the course and if the organisation culture was supportive thereof.

Opsomming
Die persoonlikheidsprofiel van die groepfasiliteerder word gekonseptualiseer as bestaande uit groepkennis en -vaardighede, interpersoonlike effektiwiteit en spesifieke persoonlikheidskenmerke. 'n Groepfasiliteringskursus gerig op die stimulering van hierdie profiel is ontwikkel. 'n Kwalitatiewe evaluering van die kursus dui aan dat die kursus daartoe bydra dat groepfasiliteerders intra- en intergroepgroei stimuleer en die effektiwiteit van groepe waarmee hulle werk/ verbeter. Dit kan bydra tot groter sukses van gemeenskapspolisiering en die vestigingvan deelnemende bestuur mits meer fasiliteerders daarin opgelei kan word en die organisasiekultuur ondersteunend is ten opsigte daarvan.


Keywords

Groepfasiliteringskursus

Metrics

Total abstract views: 3480
Total article views: 3180


Crossref Citations

No related citations found.