Original Research

Culture as moderator variable in psychological test performance: Issues and trends in South Africa

B. Bedell, R. van Eeden, F. van Staden
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 25, No 3 | a681 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v25i3.681 | © 1999 B. Bedell, R. van Eeden, F. van Staden | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 25 June 1999 | Published: 25 June 1999

About the author(s)

B. Bedell, University of South Africa, South Africa
R. van Eeden, University of South Africa, South Africa
F. van Staden, University of South Africa, South Africa

Full Text:

PDF (6MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

This article deals with the recognition of cultural variation and related variables as moderators of psychological test performance in South Africa. Attention is paid to historical approaches, present issues and trends emerging in this field. The studies discussed include those on cognitive and personality tests and factors surrounding their use and interpretation. The comparability of test scores and how this relates to bias and fairness are discussed. Related perspectives from industry and questions as to future options regarding assessment are also raised.

Opsomming
Hierdie artikel handel oor die erkenning van die moderator- of bemiddelingsrol wat kulturele variasie en verwante veranderlikes speel by sielkundige toetsprestasie in Suid Afrika. Aandag word geskenk aan histonese benaderings, huidige kwessies en neigings wat in die veld ontstaan. Studies van kognitiewe en persoonlikheidstoetse en faktore wat hierdie toetse se gebruik en interpretasie omvou, word bespreek. Die verband tussen die vergelykbaarheid van toetscellings en sydigheid en billikheid word aangedui. Verwante sienings vanuit die nywerheidswêreld, en vrae oor toekomstige moontlikhede met betrekking tot evaluering word ook gelug.


Keywords

Psychological test performance; Culture

Metrics

Total abstract views: 6980
Total article views: 5887

 

Crossref Citations

1. Cross-cultural differences in social desirability scales: Influence of cognitive ability
Aletta Odendaal
SA Journal of Industrial Psychology  vol: 41  issue: 1  year: 2015  
doi: 10.4102/sajip.v41i1.1259