Original Research

Facilitation skills for trainers

F. Cilliers
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 26, No 3 | a715 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v26i3.715 | © 2000 F. Cilliers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 June 2000 | Published: 26 June 2000

About the author(s)

F. Cilliers, UNISA, South Africa

Full Text:

PDF (5MB)

Abstract

This research aims to develop the facilitation skills of trainers. Facilitation is defined form the Person-Centered approach, as providing an opportunity for the trainee to experience personal growth and learning. A facilitation skills workshop was presented to 40 trainers, focussing on enhancing selfactualisation, its intra and inter personal characteristics, and attending and responding behaviour. Measurement with the Personal Orientation Inventory and Carkhuff scales, indicate enhanced cognitive, affective and conative sensitivity and interpersonal skills. A post-interview indicates the trainers experienced empowerment in dealing with the providing of opportunities for growth amongst trainees, in all kinds of training situations. Recommendations are made to enhance facilitation development amongst trainers.

Opsomming
Hierdie navorsing poog om die fasiliteringsvaardighede van opieiers te ontwikkel. Fasilitering word gedefinieer vanuit die Persoonsgesentreerde benadering as die beskikbaarstelling van 'n geleentheid om persoonlike groei en leer te ervaar. 'n Fasiliteringsvaardighede werkswinkel is aangebied vir 40 opieiers, met die fokus op die stimulering van selfaktualisering, die intra en interpersoonlike kenmerke daarvan, en aandagskenk- en responderings- gedrag. Meting met die Persoonlike Orientasievraelys en die Carkhuff skale, dui op n toename in kognitiewe, affektiewe en konatiewe sensitiwiteit en interpersoonlike vaardighede. n Post-onderhoud dui op die opleier se ervaarde bemagtiging in die beskikbaarstelling van groeigeleenthede vir opleidelinge, in all tipe opleidingsituasies. Aanbevelings word gemaak om die ontwikkeling van fasiliteringsvaardighede by opleiers te verhoog.


Keywords

Facilitation skills; Trainers

Metrics

Total abstract views: 4811
Total article views: 4432


Crossref Citations

No related citations found.