Original Research

Development and validation of the multidimensional role conflict questionnaire

Craig Donald, Fiona Donald
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 27, No 2 | a779 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v27i2.779 | © 2001 Craig Donald, Fiona Donald | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 05 December 2001 | Published: 08 December 2001

About the author(s)

Craig Donald,
Fiona Donald, University of the Witwatersrand

Full Text:

PDF (1MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Role conflict has typically been measured in a unidimensional manner despite its original development as a multidimensional construct and indications that evaluating a number of dimensions may be more useful in a research and diagnostic context. This study addressed the need for a multidimensional scale, the Role Conflict Questionnaire (RCQ) to address some of the limitations of a unitary measure.

Opsomming
Ten spyte van die feit dat rolkonflik oorspronklik as n multidimensionele konstruk ontwikkel is sowel as verskeie aanbevelings dat die meting van verskillende dimensies meer bruikbaar is in beide navorsings- en diagnostiese verband, word dit steeds tipies eendimensioneel gemeet. Hierdie studie spreek die behoefte van n multidimensionele skaal aan. Die resultaat is die Rolkonflikvraelys (RKV) wat die beperkings van die enkelmeting aanspreek.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3090
Total article views: 5147


Crossref Citations

No related citations found.