Original Research

The prediction of franchisees9 effectiveness in the fast-food sector with the use of locus of control the prediction of franchisees9 effectiveness in the fast-food sector with the use of locus of control

B. Von H. Kasselmann, C. L. van Tonder
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 27, No 2 | a780 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v27i2.780 | © 2001 B. Von H. Kasselmann, C. L. van Tonder | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 05 December 2001 | Published: 08 December 2001

About the author(s)

B. Von H. Kasselmann, Rand Afrikaans University
C. L. van Tonder, Rand Afrikaans University

Full Text:

PDF (4MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The aim of the study was to determine whether locus of control can be used as a predictive measure to differentiate between effective and less effective franchisees. The locus of control inventory of Schepers (1994; 1995) was used for measuring locus of control. Relevant measurements were obtained in respect of a sample of 160 restaurants of a fast-food franchise.

Opsomming
Die studiedoelwit was om te bepaal of lokus van beheer as maatstafaangewend kan word om tussen doeltreffende en minder doeltreffende konsessiehouers te onderskei. Die lokus van beheer-vraelys van Schepers (1994; 1995) is in die meting van lokus van beheer gebruik. Die tersaaklike metings is verkry ten opsigte van'n steekproefvan 160 restaurante van n konsessiemaatskappy in die kitsvoedselbedryf.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2659
Total article views: 2634


Crossref Citations

No related citations found.