Original Research

The effect of three shift systems as perceived by the partners of emergency services workers

Marion Fourie, Delene Vsser
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 27, No 2 | a781 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v27i2.781 | © 2001 Marion Fourie, Delene Vsser | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 05 December 2001 | Published: 08 December 2001

About the author(s)

Marion Fourie, Rand Afrikaans University
Delene Vsser, Rand Afrikaans University

Full Text:

PDF (2MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

This study is aimed at determining the effect of different shift systems on the social and domestic life of a sample of emergency services workers. The opinions of the partners of these workers were sought, because the influence of shift work should be viewed within the context of the family as its members are directly affected by the work schedules of shift workers.

Opsomming
Die doel van die ondersoek was om die effek van verskillende skofstelsels op die sosiale en huislike lewe van n steekproef van workers in die nooddienste te bepaal. Die menings van die gades van hierdie werkers is nagevors, want die uitwerking van skofwerkstelsels behoort in die konteks van die gesin gesien te word, aangesien gesinslede direk bemvloed word deur die skofskedules van die werker.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2513
Total article views: 2262


Crossref Citations

No related citations found.