Original Research

A psychometric approach to supervisory competency assessment

A. Vorster, G. Roodt
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 29, No 3 | a108 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v29i3.108 | © 2003 A. Vorster, G. Roodt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 October 2003 | Published: 24 October 2003

About the author(s)

A. Vorster, Rand Afrikaans University, South Africa
G. Roodt, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (128KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The primary purpose of this study was to evaluate the possibility of using a psychometric approach for assessing supervisory competencies relevant to the mining and refining environment. The competency questionnaire was developed using supervisory roles and registered supervisory unit standards from the United Kingdom (UK), as no registered unit standards exist in South Africa. Twenty-four supervisors from three departments (Production, Engineering and Laboratory) were evaluated by 125 raters; besides by themselves, also by their managers, peers, customers and their sub-ordinates. Based on difference scores derived from the Importance and Performance scales, a single factor was extracted with an internal reliability of 0,965. No statistical significant differences were obtained (ANOVA’s, t-test and F-statistics) between groups based on biographical variables or between rater groups. The findings and their implications are further discussed.

Opsomming
Die primêre doel van die studie was om die moontlikheid vir die gebruik van ’n psigometriese benadering tot toesighouerbevoegdheidsbeoordeling, te evalueer. Die bevoegdheidsvraelys is ontwikkel deur gebruik te maak van toesighouersrolle en geregistreerde toesighouerseenheidstandaarde van die Verenigde Koningkryk, as gevolg van ‘n gebrek aan bestaande eenheidstandaarde in Suid-Afrika. Vier-en-twintig toesighouers van drie departemente (Produksie, Ingenieurswese en Laboratorium) is deur 125 beoordelaars geëvalueer; buiten deur hulself, ook deur hul bestuurders, kollegas, kliënte en hul ondergeskiktes. ’n Enkele faktor, met ’n betroubaarheid van 0,965, gebaseer op die verskiltellings van die Prestasie- en Belangrikheidskaal, is onttrek. Geen beduidende verskille (ANOVA’s, t-toetse en F-statistiek) kon tussen groepe gebaseer op biografiese veranderlikes en die onderskeie beoordelaarsgroepe gevind word nie. Hierdie bevindinge en die implikasies daarvan word verder bespreek.


Keywords

Supervisory competency assessment

Metrics

Total abstract views: 2318
Total article views: 4696


Crossref Citations

No related citations found.