Crossref Citations

1. YÖNETİCİ ÖZ-YETERLİĞİ VE OKUL ETKİLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Ayşe Negiş Işık, Emine Gümüş
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi  first page: 419  year: 2017  
doi: 10.24106/kefdergi.309192