Crossref Citations

1. Psikolojik Sözleşme İhlali Algısının İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi
Gaye ONAN, Mithat TURHAN
ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)  year: 2023  
doi: 10.48146/odusobiad.1180714