Crossref Citations

1. Psikolojik Sermayenin İşe Yabancılaşmaya Etkisinde Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü
Abdullah Çalışkan, Nazmiye Ülkü Pekkan
İş ve İnsan Dergisi  vol: 4  issue: 1  first page: 1  year: 2017  
doi: 10.18394/iid.303183