Original Research

The relationship between burnout, personality traits and coping strategies in a corporate pharmaceutical group

K. Storm, S. Rothmann
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 29, No 4 | a128 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v29i4.128 | © 2003 K. Storm, S. Rothmann | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 October 2003 | Published: 24 October 2003

About the author(s)

K. Storm, PU for CHE, South Africa
S. Rothmann, PU for CHE, South Africa

Full Text:

PDF (138KB)

Abstract

The objective of this research was to determine the relationship between burnout, personality traits and coping strategies. A survey design was used. The study population consisted of 131 employees in a corporate pharmaceutical group. The Maslach Burnout Inventory, NEO Personality Inventory Revised and COPE were administered. Active coping strategies were associated with Emotional Stability, Extraversion, Openness to Experience and Conscientiousness, while passive coping strategies were associated with Neuroticism, low Agreeableness and low Conscientiousness. Emotional Stability, Extraversion, Openness to Experience, Agreeableness and Conscientiousness were associated with lower emotional exhaustion and depersonalisation and higher personal accomplishment. Constructive coping strategies were associated with personal accomplishment.

Opsomming
Die doelstelling van hierdie navorsing was om te bepaal of daar ’n verband tussen uitbranding, persoonlikheidstrekke en coping-strategieë bestaan. ’n Opnameontwerp is gebruik. Die ondersoekgroep het bestaan uit 131 werknemers van ’n korporatiewe apteekgroep. Drie vraelyste is gebruik, naamlik die Maslach-Uitbrandingsvraelys, die NEO Personality Inventory Revised en die COPE. Aktiewe coping-strategieë is geassosieer met Emosionele Stabiliteit, Ekstroversie, Openheid vir Ervaring en Konsensieusheid, terwyl passiewe coping-strategieë geassosieer is met Neurotisisme, lae Inskiklikheid en lae Konsensieusheid. Emosionele Stabiliteit, Ekstroversie, Openheid vir Ervaring, Inskiklikheid en Konsensieusheid is geassosieer met lae emosionele uitputting, lae depersonalisasie en hoë persoonlike bereiking. Konstruktiewe coping-strategieë is geassosieer met persoonlike bereiking.


Keywords

Burnout; Personality traits; Coping strategies; Corporate pharmaceutical group

Metrics

Total abstract views: 6345
Total article views: 7726

 

Crossref Citations

1. Çalışanların Karanlık Kişilik Özelliklerinin Tükenmişliğe Etkisinde Genel Öz-Yeterliliğin Düzenleyici Rolü
Emrah ÖZSOY, Kadir ARDIÇ
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi  vol: 9  issue: 1  first page: 144  year: 2020  
doi: 10.33206/mjss.509429