Crossref Citations

1. Çalışanların Karanlık Kişilik Özelliklerinin Tükenmişliğe Etkisinde Genel Öz-Yeterliliğin Düzenleyici Rolü
Emrah ÖZSOY, Kadir ARDIÇ
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi  vol: 9  issue: 1  first page: 144  year: 2020  
doi: 10.33206/mjss.509429