Crossref Citations

1. Dönüştürücü Liderliğin İş Becerikliliği Üzerindeki Etkisi: Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama
Gökhan KERSE, Mustafa BABADAG
İş ve İnsan Dergisi  vol: 6  issue: 2  first page: 133  year: 2019  
doi: 10.18394/iid.504889