Crossref Citations

1. İşyeri Nezaketsizliğinin İşe Adanmaya Etkisinde Psikolojik Sermaye Bileşenlerinin Rolü
Hilal BARAN, Ceren KARAVELİOĞLU
Alanya Akademik Bakış  year: 2022  
doi: 10.29023/alanyaakademik.1030523