Crossref Citations

1. 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKANIN DÖNÜŞÜMÜ: DEĞİŞİM ve REFORM EĞİLİMLERİ
Tekin Akgeyik
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi  vol: 8  issue: 21  first page: 23  year: 2019  
doi: 10.31199/hakisderg.570762