Crossref Citations

1. Beş Faktör ve Proaktif Kişilik Özelliklerinin İş Becerikliliği Üzerindeki Etkileri
Batur ŞEKER, Hande ÖZGEN
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi  vol: 11  issue: 2  first page: 642  year: 2022  
doi: 10.33206/mjss.975318