Crossref Citations

1. Tükenmişliğin İşten Ayrılma Niyetine Olan Etkisinde İş Tatmininin Aracı Rolü
İlkay GÜLERYÜZ
Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  vol: 7  issue: 2  first page: 1370  year: 2023  
doi: 10.30561/sinopusd.1349269