Original Research

The perceptions of employment equity and black economic empowerment as predictors of union commitment

Karen Janse Van Rensburg, Gert Roodt
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 31, No 1 | a187 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v31i1.187 | © 2005 Karen Janse Van Rensburg, Gert Roodt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 October 2005 | Published: 29 October 2005

About the author(s)

Karen Janse Van Rensburg, University of Johannesburg, South Africa
Gert Roodt, University of Johannesburg, South Africa

Full Text:

PDF (595KB)

Abstract

The purpose of the study was to test whether the perceptions of employment equity (EE) and black economic empowerment (BEE) are related to union commitment and whether the perceptions about the mentor’s role significantly mediate this said relationship. The sampling frame for the study constituted 1200 employees of a division of a large public transport organisation and a convenience sample including all 1200 employees yielded 637 fully completed records (a 53% response rate). The results of the study indicate that the perceptions of EE and BEE are significantly related to union commitment, but that perceptions of the mentor’s role do not mediate this relationship. More detailed findings on the study are reported.

Opsomming
Die doel van die studie was om vas te stel of die persepsies van werkgelykheid (EE) en Swart ekonomiese bemagtiging (BEE) verband hou met vakunieverbondenheid en of die persepsies omtrent die mentorrol hierdie verhouding beduidend medieer. Die steekproefraamwerk van die studie het bestaan uit 1200 werknemers uit ’n divisie van ’n groot vervoeronderneming en ’n gerieflikheidsteekproef wat al 1200 werknemers ingesluit het, het 637 volledige rekords opgelewer (’n 53% responskoers). Die resultate van die studie dui daarop dat die persepsies van EE en BEE beduidend verwant is aan vakunieverbondenheid, maar dat persepsies van die mentorrol nie hierdie verhouding medieer nie. Meer gedetaileerde bevindinge van die studie word gerapporteer.


Keywords

Employment equity; Black economic empowerment; Union commitment

Metrics

Total abstract views: 3633
Total article views: 4159

 

Crossref Citations

1. Mentoring Inservice Teachers to Support their Inclusive Science Teaching Practices for Students with Visual Impairment
Tugba Kamali Arslantas, Gülistan YALÇIN
International Journal of Contemporary Educational Research  vol: 7  issue: 2  first page: 112  year: 2022  
doi: 10.33200/ijcer.741436