Crossref Citations

1. Özel Eğitim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetlerinin Sosyodemografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
Gülşah Selin Tümkaya
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi  year: 2024  
doi: 10.35675/befdergi.1385024