Original Research

Towards living with meaning and purpose: Spiritual perspectives of people at work

Dushiela L Mohan, Koos Uys
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 32, No 1 | a228 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v32i1.228 | © 2006 Dushiela L Mohan, Koos Uys | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 October 2006 | Published: 29 October 2006

About the author(s)

Dushiela L Mohan, University of Johannesburg, South Africa
Koos Uys, University of Johannesburg, South Africa

Full Text:

PDF (120KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

It seems that many people who are seeking meaning and purpose in their lives, are exploring spirituality as a way of providing greater levels of understanding of their life journeys. The focus of this research was to ascertain the meaning and purpose that spirituality gives to peoples’ lives. This study was based on interviews conducted with ten professionals at middle and senior management levels, in a South African Financial Services company. A thematic analysis approach was used within the qualitative research paradigm. Respondents indicated through various themes, that having a spiritual perspective in life, helps them create meaning and purpose in their lives.

Opsomming
Dit wil voorkom of baie mense wat na sin en betekenis in hulle lewens soek, die moontlikhede van spiritualiteit verken as ’n wyse om hoër vlakke van insig in hul lewensreise te bewerkstellig. Die fokus van hierdie navorsing was om vas te stel watter sin en betekenis spiritualiteit aan mense se lewens gee. Hierdie studie is gebaseer op tien onderhoude wat met professionele persone op middel en senior bestuursvlakke in ’n Suid-Afrikaanse dienstemaatskappy gevoer is. ’n Tematiese ontledingsbenadering binne die kwalitatiewe navorsingsparadigma is gebruik. Respondente het aan die hand van ’n verskeidenheid temas aangedui dat ’n spirituele lewensperspektief tot sin en betekenis in hul lewens bydra.

Keywords

Living with meaning; Living with purpose; Spiritual perspectives; Work

Metrics

Total abstract views: 3100
Total article views: 7865

 

Crossref Citations

1. The role of spirituality as a coping mechanism for South African traffic officers
Rochelle Jacobs, Annelize Van Niekerk
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 73  issue: 3  year: 2017  
doi: 10.4102/hts.v73i3.4344