Original Research

The role of sense of coherence in group relations training

Frans Cilliers
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 27, No 3 | a29 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v27i3.29 | © 2001 Frans Cilliers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 19 September 2001 | Published: 19 September 2001

About the author(s)

Frans Cilliers, Unisa

Full Text:

PDF (105KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

This research measured the role that sense of coherence (SOC) plays on an individual and group level during group relations training, presented to fifty-eight managers, using Antonovsky’s scale and an semi-structured interview. The individual measuring high on SOC showed more understanding of group dynamics,made more use of own existing resources to cope with anxiety and found the experience challenging and meaningful, than the low measuring individual. On the group level, the split between high and lowled to projective identification: the high SOC individuals contain competence and the low, incompetence.Recommendations for future group relations training are formulated.

Opsomming
Hierdie navorsing meet die rol wat sin vir koherensie (SOC) op individuele en groepvlak tydens groepverhoudinge opleiding speel soos aangebied vir agt-en-vyftig bestuurders, en gemeet met Antonovsky se skaal en ’n semi-gestruktureerde onderhoud. Die individuwat hoogmeet op SOC toon’n beter begrip van groepdinamika, maak meer gebruik van eie bestaande hulpbronne om met angs te cope, en vind die ervaringmeer uitdagend en betekenisvol, as die individu wat laag meet. Op groepsvlak lei die verdeling tussen hoog en laag na projektiewe identifikasie: die hoe SOC individue ‘‘behou’’ bevoegdheid en die lae, onbevoegdheid. Aanbevelings vir toekomstige groepsverhoudinge opleiding word geformuleer.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2177
Total article views: 2905

 

Crossref Citations

1. Transforming shame, guilt and anxiety through a salutogenic PP1.0 and PP2.0 counselling framework
Claude–Hélène Mayer, Elisabeth Vanderheiden, Rudolf M Oosthuizen
Counselling Psychology Quarterly  first page: 1  year: 2019  
doi: 10.1080/09515070.2019.1609421