Original Research

Die TAT-Z as voorspeller vir prestasiemotivering

F. V. N. Cilliers, M. P. Wissing
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a312 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.312 | © 1979 F. V. N. Cilliers, M. P. Wissing | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 28 November 1979 | Published: 28 November 1979

About the author(s)

F. V. N. Cilliers,, South Africa
M. P. Wissing,, South Africa

Full Text:

PDF (516KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The TAT-Z, a projection test for Black males, is investigated for predicting achievement motivation in the employment situation. Positive results are reported on 3 of the 10 cards (nos. 4, 6 and 9) of the TAT-Z. Recommendations are made for improving the TAT-Z to provide more information on achievement motivation.

Opsomming
Die gebruik van die TAT-Z, 'n projeksietoets vir Swartmans, word ondersoek om prestasiemotivering veral tydens die indiensnemingsituasie te voorspel. Positiewe resultate is op 3 van die 10 kaarte (nrs. 4, 6 en 9) van die TAT-Z verkry. Aanbevelings word gemaak aangaande die aanpassing van hierdie projeksietoets ten einde meer inligting oor prestasiemotivering, bloot te lê.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2544
Total article views: 2667


Crossref Citations

No related citations found.