Original Research

The Comparison of Organisational pay structures as a salary survey technique in providing a unified Non-Racial market Wage curve

R. J. Snelgar
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a347 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.347 | © 1983 R. J. Snelgar | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 November 1983 | Published: 29 November 1983

About the author(s)

R. J. Snelgar, University of Port Elizabeth, South Africa

Full Text:

PDF (878KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The development and maintenance of an equitable and uniformpay structure is complicated by the existence of the "wage-gap". Choice of a job evaluation plan which does not perpetuate discrimination already found in the market place, and which itself is not discriminatory, has become a topic of debate. Results of this study suggest that it is possible to use a technique for conducting salary surveys which does not rely on subjective techniques such as job evaluation. A comparison of total organisational pay structures, rather than actual salaries, thus provides the basis for a uniform non-racial market wage curve according to which internal pay systems may be competitively structured.

Opsomming
Die ontwikkeling en instandhouding van 'n regverdige en uniforme besoldigingstruktuur word gekompliseer deur die bestaan van 'n “loongaping?. Die keuse van 'n posevalueringplan wat nie bestaande diskriminasie laat voortbestaan nie, en wat self ook nie diskriminerend is nie, is 'n onderwerp waaroor heelwat debat gevoer word. Die resultate van hierdie studie dui aan dat dit moontlik is om 'n tegniek van salarisopname te gebruik wat nie op subjektiewe tegnieke soos posevaluering staat maak nie. 'n Vergelyking wat die totale organisasie se besoldigingstruktuur in ag neem eerder as die werklike salarisse, voorsien 'n basis vir 'n uniforme mark-salariskurwe wat nie rasseverskille reflekteer nie en waarvolgens die interne besoldigingsisteem mededingend gestruktureer kan word.


Keywords

pay structures; Non-Racial market; Wage curve

Metrics

Total abstract views: 2137
Total article views: 4313


Crossref Citations

No related citations found.