Crossref Citations

1. NİTEL ARAŞTIRMALARDA KODLAMA: “PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGISI, ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGISI VE PROFESYONEL BÜROKRASİ ETKİSİ”NE YÖNELİK BİR ÖRNEK
Yavuz KORKMAZYÜREK
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi  vol: 5  issue: 1  first page: 131  year: 2019  
doi: 10.29131/uiibd.570598