Crossref Citations

1. PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sercan HATİPOĞLU, Edip ÖRÜCÜ
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi  vol: 16  issue: 4  first page: 98  year: 2018  
doi: 10.11611/yead.327329