Original Research

The relationship between personality traits and vocational interests

Gideon P. de Bruin
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 28, No 1 | a43 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v28i1.43 | © 2002 Gideon P. de Bruin | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 September 2002 | Published: 20 September 2002

About the author(s)

Gideon P. de Bruin, University of Stellenbosch

Full Text:

PDF (79KB)

Abstract

This This study examined the relationship between vocational interests and basic personality traits. The interest fields of the 19-Field-Interest Inventory were related to the second order factors of the 16 Personality Factor Questionnaire by means of a factor extension analysis. The results showed that extroverts tend to be interested in fields related to social contact and the influencing of other people. Emotionally sensitive individuals tend to be interested in the arts and languages. Independent individuals tend to be interested in creative thinking. The implications of the findings for career counselling are discussed.

Opsomming
Hierdie studie het ondersoek ingestel na die verband tussen beroepsbelangstellings en basiese persoonlikheidstrekke. Die 19 belangstellingsvelde van die 19-Veld-belangstellings-vraelys is aan die hand van ’n faktorverlengingsontleding met die tweede orde faktore van die 16-Persoonlikheids-faktorvraelys in verband gebring. Die resultate dui daarop dat ekstroverte geneig is omin veldewat sosiale kontak en die beinvloeding vanmense behels, belang te stel. Emosioneel sensitiewe individue is geneig om in kunssinnge en taal verwante velde belang te stel. Onafhanklike individue is geneig om in kreatiewe denke belang te stel. Die implikasies van die resultate vir loopbaanvoorligting word bespreek.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 4262
Total article views: 4949

 

Crossref Citations

1. EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS AND VOCATIONAL INTERESTS: IN A SAMPLE OF THE UK UNDERGRADUATE STUDENTS
Ufuk BARMANPEK, Catherine STEELE
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi  vol: 20  issue: 80  first page: 1997  year: 2021  
doi: 10.17755/esosder.862105