Original Research

Confirmatory Factor Analysis Of The Career Development Questionnaire And The Career Decision-Making Self-Efficacy Scale For South African High School Students

Gideon P. de Bruin, Martha J. Bernard-Phera
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 28, No 2 | a46 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v28i2.46 | © 2002 Gideon P. de Bruin, Martha J. Bernard-Phera | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 September 2002 | Published: 20 September 2002

About the author(s)

Gideon P. de Bruin, University of Stellenbosch
Martha J. Bernard-Phera, Rand Afrikaans University

Full Text:

PDF (117KB)

Abstract

This study investigated the construct validity of the Career Development Questionnaire and the Career Decision- Making Self-Efficacy Scale for Grade 12 students from a low socioeconomic area in South Africa. The results of confirmatory factor analyses provided support for the construct validity of the Career Development Questionnaire and the Career Decision-Making Self-Efficacy Scale as measures of career maturity and career decision-making self efficacy respectively.

Opsomming
Hierdie studie het ondersoek ingestel na die konstrukgeldigheid van die Loopbaanontwikkelingsvraelys en die Loopbaan-besluitneming-selfdoeltreffendheidskaal vir Graad 12 leerlinge van ‘n lae sosio-ekonomiese gebied. Die resultate van bevestigende faktorontledings het ondersteuning gebied vir die konstrukgeldigheid van die twee vraelyste as meetinstrumente van onderskeidelik loopbaanvolwassenheid en loopbaanbesluit-nemingselfdoeltreffendheid.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 4546
Total article views: 6403


Crossref Citations

No related citations found.