Original Research

'n Ondersoek na die potensiaal-bepaling van werknemers in die landbousektor.

J. C. D. Augustyn, W. S. de Villiers, I. van W Raubenheimer
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 15, No 2 | a482 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v15i2.482 | © 1989 J. C. D. Augustyn, W. S. de Villiers, I. van W Raubenheimer | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 14 May 1989 | Published: 14 May 1989

About the author(s)

J. C. D. Augustyn, Universiteit van Stellenbosch, South Africa
W. S. de Villiers, Universiteit van Stellenbosch, South Africa
I. van W Raubenheimer, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (1MB)

Abstract

An investigation into determining the potential of workers in the agricultural sector. Industrial Psychological principles and concepts are not being applied extensively in the agricultural sector. Against this background an attempt was made to scientifically identify potential and predict job performance amongst farm labourers. Using the PAQ method of job analysis, critical attributes were identified and a satisfactorily valid battery of tests was developed. The results of this study underlines the importance of the identification of the potential of farm labourers as a first step in the personnel management process. It also serves as a source of information that could be used by farmers for counselling purposes.

Opsomming
Wat die toepassing van Bedryfsielkundige beginsels en konsepte betref bestaan daar in die landboubedryf nog groot leemtes. Teen hierdie agtergrond is 'n poging aangewend om op 'n wetenskaplike wyse die potensiaal van plaasarbeiders te bepaal. Deur middel van die WOV-metode van posontleding is kritieke attribute by workers geidentifiseer en kon 'n toetsbattery met aanvaarbare geldigheid saamgestel word. Die resultate van die studie bevestig dat die identifisering van die potensiaal van plaaswerkers 'n noodsaaklike eerste stap in die personeelbestuursproses is. Dit kan ook met groot vrug as voorligtingshulpmiddel deur boere gebruik word.


Keywords

Potensiaalbepaling; plaasarbeiders

Metrics

Total abstract views: 3881
Total article views: 2999


Crossref Citations

No related citations found.