Original Research

Job Satisfaction In Relation To Organisational Culture

M. E. Sempane, H. S. Rieger, G. Roodt
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 28, No 2 | a49 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v28i2.49 | © 2002 M. E. Sempane, H. S. Rieger, G. Roodt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 September 2002 | Published: 20 September 2002

About the author(s)

M. E. Sempane, Rand Afrikaans University
H. S. Rieger, Rand Afrikaans University
G. Roodt, Rand Afrikaans University

Full Text:

PDF (136KB)

Abstract

The aim of this study was to establish whether a relationship existed between the variables job satisfaction and organisational culture of employees within a service organisation. The population comprised of 200 employees of which 40 were excluded from the study due to poor literacy levels. The Culture and Minnesota Job Satisfaction Questionnaires were administered to the sample of 160 employees and 121 usable responses were received. High coefficient alphas were obtained on both the Organisational Culture Questionnaire (OCQ)(0,99) and the Minnesota Job Satisfaction Questionnaire (MJSQ) (0,92). Significant differences were found between some biographical variables and responses on the OCQ. A significant relationship was found between scores of the OCQ and the MJSQ. The managerial implications of the findings were further explored in the study.

Opsomming
Die doel van die studie was om te bepaal of daar ‘n verband tussen die veranderlikes werksbevrediging en organisasie-kultuur van werknemers in ‘n diensonderneming bestaan. Die populasie van die studie sluit al 200 werkenemers in, waarvan 40 nie by die studie betrek is nie weens lae vlakke van geletterdheid. Die Organisasiekultuur en Werkste-vredenheidvraelyste is op die oorblywende 160 werknemers toegepas en 85 bruikbare response is ontvang. Beide die Organisasiekultuur Vraelys (OCQ) (0,99) en die verkorte weergawe van die Minesota Wersbevredigingsvraelys (MJSQ) (0,92) het hoë alfa- koëffisiënte opgelewer. Beduidende verskille is gevind tussen sommige biografiese veranderlikes en response op die OCQ. ‘n Beduidende korrelasie is ook tussen die metings van OCQ en MJSQ gevind. Die bestuursimplikasies van die bevindinge is verder in die studie ondersoek.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 13115
Total article views: 48848


Crossref Citations

No related citations found.