Original Research

Environmental influences on industrial relations

L. J. Ferndale, I. VAN W Raubenheimer
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 20, No 3 | a577 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v20i3.577 | © 1994 L. J. Ferndale, I. VAN W Raubenheimer | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 June 1994 | Published: 20 June 1994

About the author(s)

L. J. Ferndale,, South Africa
I. VAN W Raubenheimer, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (3MB)

Abstract

The objective of this study was to investigate the extent of the influence of the external environment on industrial relations. It was found that economical, political and social environments are inextricably linked and that they may influence industrial relations regatively. It was concluded that companies should take cognisance of the impact of the external environment when formulating their industrial relations strategies.

Opsomming
Die doel van hierdie studie was om die omvang van die invloed van die eksterne omgewing op arbeidsverhoudinge te ondersoek. Daar is bevind dat die ekonomiese, politieke en maatskaplike omgewings onlosmaaklik gekoppel is en grootliks 'n negatiewe invloed op arbeidsverhoudinge kan uitoefen. Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat ondernemings hulself van die invloed van die eksterne omgewing meet vergewds by die formulering van hul arbeidsverhoudinge strategiee.


Keywords

Environmental influences; industrial relations

Metrics

Total abstract views: 8436
Total article views: 6789


Crossref Citations

No related citations found.