Original Research

Die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit

F. G. de Kock, G. Roodt
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 21, No 3 | a593 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v21i3.593 | © 1995 F. G. de Kock, G. Roodt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 June 1995 | Published: 20 June 1995

About the author(s)

F. G. de Kock, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
G. Roodt, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (4MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The effect of intelligence on the relationship between locus of control and task complexity. The aim of the study was to establish the effects of intelligence on the relationship between locus of control and task complexity. These constructs were selected by virtue of their importance in the literature, as well as the lack of empirical research regarding the assumed relationship which exists between them. The Human Sciences Research Council's (HSRC) General Scholastic Aptitude Test (ASAT) was used for measuring intelligence, Duttweiler's Internal Control Index (ICI) was used for determining locus of control and the Raven's Advanced Progressive Matrices (APM) was used as a criterion for coping with task complexity. These instruments were administered to 292 subjects to determine whether the relationship between locus of control and task complexity was effected when the effect of intelligence was controlled. The results indicated a significant relationship between locus of control and task complexity, however the relationship was no longer significant after the effect of intelligence was controlled.

Opsomming
Die doel van die studie was om die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taak-kompleksiteit te ondersoek. Hierdie konstrukte is gekies na aanleiding van hulle belangrikheid in die literatuur asook die leemte in empiric se navorsing rakende die veronderstelde verband wat tussen hulle bestaan. Die Algemene Skolastiese Aanlegtoets (ASAT) van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) is gebruik vir die meting van intelligensie, die Internal Control Index (ICI) van Duttweiler is gebruik vir die meting van lokus van kontrole en die Advanced Progressive Matrices (APM) van Raven is gebruik as maatstaf vir die bantering van taakkompleksiteit. Die genoemde meetinstrumente is op 292 proefpersone toegepas om te bepaal of die verband tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit geaffekteer word wanneer daar vir die effek van intelligensie gekontroleer is. Die resultate toon 'n statistics betekenisvolle verband tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit, hoewel die verband onbeduidend was nadat die effek van intelligensie beheer is.


Keywords

Intelligensie; lokus van kontrole; taakkompleksiteit

Metrics

Total abstract views: 3269
Total article views: 2851


Crossref Citations

No related citations found.