Original Research

Kennisbasisse, gebruikspatrone en gebruikshindernisse ten opsigte van die riglyne vir die ontwikkeling en validering van personeelkeuringsprosedures

M. Boolsen, C. C. Theron
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 22, No 2 | a604 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v22i2.604 | © 1996 M. Boolsen, C. C. Theron | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 23 June 1996 | Published: 23 June 1996

About the author(s)

M. Boolsen, Universiteit van Stellenbosch, South Africa
C. C. Theron, Universiteit van Stellenbosch, South Africa

Full Text:

PDF (5MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The guidelines for the validation and use of personnel selection procedures: knowledge, usage and obstacles. Selection is a key human resources function in any organization. Expected changes in South African Labour Law combined with the importance of advancing organizational efficiency lead in 1992 to the publication of the Guidelines on the Development and Validation of Personnel Selection Procedures. The study in question is aimed at a description of the current knowledge base, usage patterns and usage obstacles vis-a-vis the Guidelines of a specific group of human resource specialists in South Africa. Recommendation based on the research findings are made.

Opsomming
Keuring is 'n sleutel menslike hulpbronbestuursfunksie in enige onderneming. Verwagte veranderinge in Suid-Afrikaanse Arbeidswetgewing en die noodsaaklikheid van die bevordering van organisatoriese doeltreffendheid lei in 1992 tot die publikasie van die Riglyne vir die Ontwikkeling en Validering van Personeelkeuringsprosedures. Die onderhawige studie is gerig op 'n beskrywing van die heersende kennisbasisse, gebruikspatrone en gebruiks- hindernisse vis-a-vis die Riglyne by 'n spesifieke groep menslike hulpbronkundiges in Suid-Afrika. Aanbevelings word op grond van die bevindinge gemaak.


Keywords

Kennisbasisse; Gebruikspatrone; Gebruikshindernisse; Personeelkeuringsprosedures

Metrics

Total abstract views: 2785
Total article views: 2658


Crossref Citations

No related citations found.