Original Research

’n Vergelyking tussen die prestasie motiveringsvlakke van verskillende rasse en geslagsgroepe

J. C. Meyer, W. T. F. Braxton
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 28, No 3 | a62 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v28i3.62 | © 2002 J. C. Meyer, W. T. F. Braxton | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 23 October 2002 | Published: 23 October 2002

About the author(s)

J. C. Meyer,
W. T. F. Braxton,

Full Text:

PDF (124KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

A comparison between the achievement motivation levels of different race and gender groups. This article reports on research, which focussed primarily on the difference between the achievement motivation levels of men and women, and between those of white and black people employed by a life insurance company in South Africa. The effect of a number of variables (gender, race, age, salary progression, educational qualifications) on achievement was researched. The sample of 240 was composed of 73 males and 167 females, and 146 white and 94 black people. Results suggested that whites have a significantly higher level of achievement motivation than blacks.

Opsomming
Hierdie artikel doen verslag oor ’n navorsingstudie wat in hoofsaak gehandel het oor die verskille tussen die prestasie motiveringsvlakke van mans en vroue en tussen dié van blankes en swartmense werksaam by ‘n lewensversekerings maatskapy in Suid-Afrika. Daar is ook ondersoek ingestel na die effek van ’n aantal veranderlikes (geslag, ras, ouderdom, salarisprogressie, opvoedkundige kwalifikasie) op prestasiemotivering. In die steekproef van 240 persone was 73 manlik en 167 vroulik, en 146 blank en 94 swart persone. Resultate het daarop gedui dat blankes oor n beduidend hoër vlak van prestasiemotivering as swartmense beskik.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2949
Total article views: 4279


Crossref Citations

No related citations found.