Original Research

The reliability and factorial validity of the career decision profile for a sample of afrikaans-speaking students

G. P. De Bruin, K. Du Toit
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 23, No 1 | a620 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v23i1.620 | © 1997 G. P. De Bruin, K. Du Toit | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 June 1997 | Published: 24 June 1997

About the author(s)

G. P. De Bruin, Rand Afrikaans University, South Africa
K. Du Toit, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (1MB)

Abstract

The purpose of this study was to examine the utility of the Career Decision Profile (CDP; Jones, 1989) for a sample of 133 Afrikaans-speaking students. The scores obtained on all six subscales showed acceptable reliability. The factor structure proposed by Jones for the Career Decision Needs dimension of the CDP was confirmed by means of a confirmatory factor analysis. In conclusion it appears that the CDP may be profitably used for the multidimensional assessment of career indecision with Afrikaans-speaking students.

Opsomming
Die doel van hierdie studie was om die bruikbaarheid van die Career Decision Profile (CDP; Jones, 1989) vir 'n steekproef van 133 Afrikaanssprekende studente te ondersoek. Al ses subskale het tellings met bevredigende betroubaarheidskoeffisiente opgelewer. Die faktorstruktuur wat deur Jones vir die Career Decision Needs-dimensie van die CDP gepostuleer is, is aan die hand van 'n bevestigende faktorontleding ondersteun. Ten slotte blyk dit dat die CDP nuttig aangewend kan word vir die multi-dimensionele taksering van loopbaanbesluiteloosheid by Afrikaanssprekende studente.


Keywords

Career decision profile

Metrics

Total abstract views: 3717
Total article views: 4172


Crossref Citations

No related citations found.