Original Research

Argyris and associates' orientations towards learning collectively: Can it be measured through self reports?

C. Schmidt
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 23, No 2 | a630 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v23i2.630 | © 1997 C. Schmidt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 June 1997 | Published: 24 June 1997

About the author(s)

C. Schmidt, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (7MB)

Abstract

The purpose of this study was to investigate the feasibility of measuring interactional orientations towards learning collectively by means of a self report instrument. Based on the theoretical framework of Argyris and associates, a measuring instrument was constructed and subjected to statistical analysis. 317 post graduate students in the faculty of Economic and Management Sciences at the Rand Afrikaans University completed the inventory. A factor analysis yielded four second-order factors. The results of the study appear to lend statistical support to the nature of the most prevalent interactional strategies described in the literature. The implications of these findings are discussed.

Opsomming
Die doel van hierdie studie was om die lewensvatbaarheid daarvan te ondersoek om interaksionele orientasies ten opsigte van kollektiewe leer deur middel van 'n selfverslaggewende instrument te meet. 'n Meetinstrument gegrond op die teoretiese raamwerk van Argyris en genote is gekonstrueer en aan statistiese ontleding onderwerp. 317 nagraadse studente in die fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe aan die Randse Afrikaanse Universiteit het die vraelys voltooi. 'n Faktorontleding het vier tweede-orde faktore opgelewer. Die resultate van die studie blyk statistiese steun aan die aard van die mees algemene interaksionele strategieë, soos beskryf in die literatuur, te lewer. Die implikasies van hierdie bevindinge word bespreek.


Keywords

Argyris; Associates' orientations; Learning collectively

Metrics

Total abstract views: 3525
Total article views: 2189


Crossref Citations

No related citations found.