Original Research

Die effek van regstellende aksie op die streservaring van 'n groep swart werknemers

E. S. Van Zyl
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 24, No 1 | a643 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v24i1.643 | © 1998 E. S. Van Zyl | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 June 1998 | Published: 24 June 1998

About the author(s)

E. S. Van Zyl, Universiteit van die Oranje-Vrystaat, South Africa

Full Text:

PDF (3MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The effect of affirmative action on the experience of stress among a group of black employees. The purpose of this study was to identify the nature of stress-symptoms among a group of black employees who were subjected to affirmative action as well as among a group of black employees not involved in affirmative action. The Experience of Work and Life Circumstances Questionnaire was applied to 30 black employees who were subjected to affirmative action (research group) and to 40 black employees who were not subjected to affirmative action. The results have shown that the research group showed a significant higher score on dissatisfaction than the criterion group and that the group which was not subjected to affirmative action scored significantly higher on aggression. In the light of this, a few recommendations have been made.

Opsomming
Die doel met die studie was om die tipiese simptome van stres onder 'n groep swart werknemers betrokke by regstellende optrede, sowel as die wat nie aan regstellende aksies blootgestel is nie, te identifiseer. Die Ervaring van Werk en Lewensomstandighede-vraelys is op 30 swart werknemers wat aan regstellende aksic blootgestel is (ondersoekgroep) en 40 swart werknemers wat nie aan regstellende aksie blootgcstel is nie, toegepas. Resultate toon dat die ondersoekgroep beduidend meer ontcvredenheid as die vergelykbare groep ervaar het, terwyl die groep wat nie aan regstellende aksies blootgestel is nie, 'n beduidend hoër telling op aggressie behaal het. In die lig hiervan is enkele aanbevelings gemaak.


Keywords

regstellende aksie; streservaring; swart werknemers

Metrics

Total abstract views: 2164
Total article views: 2312


Crossref Citations

No related citations found.