Original Research

Die voorspelling van akademiese prestasie na die eerste universiteitsjaar

G. K. Huysamen
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 24, No 1 | a646 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v24i1.646 | © 1998 G. K. Huysamen | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 June 1998 | Published: 24 June 1998

About the author(s)

G. K. Huysamen, Universiteit van die Vrystaat, South Africa

Full Text:

PDF (5MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The prediction of academic performance after the first year at university. In agreement with findings elsewhere, the correlations of high school performance (Swedish Formula Point) and the verbal and nonverbal GSAT scores with the mean percentage marks (MPMs) gradually decreased from the first through sixth semester at university, whereas the decrease in the corresponding correlations with the cumulative mean percentage marks (CMPMs) was less pronounced. The later the semester for which either an MPM or a CMPM was used as a predictor, the higher the latter tended to correlate with the MPMs of subsequent semesters but these correlations also decreased in size over the ensuing semesters. The best predictor of the MPM of any given semester was either the MPM of the immediately preceding semester or the CMPM of all the preceding semesters.

Opsomming
In ooreenstemming met bevindings elders, het die korrelasies van hoërskoolprestasie (Sweedse Formulepunt) en verbale en nie-verbale ASAT-tellings met die gemiddelde persentasiepunte (GPP's) geleidelik van die eerste tot die sesde semester op Universiteit afgeneem, terwyl die afname in die ooreenstemmende korrelasies met die kumulatiewe gemiddelde persentasiepunte (KGP's) minder opvallend was. Hoe later die semester waarvan die GGP of KGP as voorspeller gebruik is, hoe hoër was dit geneig om met die GGP's van die daaropvolgende semesters te korreleer, maar die korrelasies het: eweneens met die toename in laasgenoemde semesters in grootte afgeneem. Die beste voorspeller van die GPP van enige gegewe semester was of die GPP van die pas afgelope semester, of die KGP van al die voorafgaande semesters.


Keywords

Akademiese prestasie; Eerste universiteitsjaar

Metrics

Total abstract views: 2035
Total article views: 2537


Crossref Citations

No related citations found.