Original Research

The alignment between effective people management, business strategy and organisational performance in the banking and insurance sector

Ruwayne Kock, Gert Roodt, Theo H. Veldsman
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 28, No 3 | a66 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v28i3.66 | © 2002 Ruwayne Kock, Gert Roodt, Theo H. Veldsman | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 23 October 2002 | Published: 23 October 2002

About the author(s)

Ruwayne Kock,
Gert Roodt,
Theo H. Veldsman,

Full Text:

PDF (229KB)

Abstract

The aim of the study was to determine the nature of the alignment between people management effectiveness, business strategy and organisational performance within the banking and insurance sector in South Africa. From the field study, it was evident that the majority of the participating companies fell short of people management best practices and were therefore unable to support their business strategies, which were in line with best practices. The organisational performance data was insufficient to determine the nature of the alignment between organisational performance, people management, and business strategy. The South African banking and insurance industry needs to realign their people management component to support the appropriate business strategy and to produce a desired level of organisational performance.

Opsomming
Die doel van die studie was om die onderlinge verhouding tussen mensbestuursdoeltreffendheid, besigheidstrategie en organisasieresultate binne die Suid-Afrikaanse bank- en versekeringsektor te ondersoek. Diestudie het duidelik gewys dat toonaangewende bestuurspraktyke by die meerderheid van die deelnemende organisasies ontbreek. Die mensbestuur was nie in staat om die besigheidstrategieë te ondersteun nie wat wel met wêreldwye beste praktyke ooreenstem. Inligting oor organisasieresultate was onvoldoende om enige afleiding te maak. Mensbestuur in die Suid-Afrikaanse bank- en versekeringsektor moet met die besigheidstrategie belyn word om die verwagte organisasieresultate te lewer.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 5092
Total article views: 6471

 

Crossref Citations

1. Investigating the construct validity of a development assessment centre
Nadia M. Brits, Deon Meiring, Jürgen R. Becker
SA Journal of Industrial Psychology  vol: 39  issue: 1  year: 2013  
doi: 10.4102/sajip.v39i1.1092